Αισθητική Χειρουργική | Στήθος

Ανόρθωση

 

 

Η ανόρθωση στήθους, ή μαστοπηξία, είναι η επέμβαση της σύγχρονης πλαστικής χειρουργικής που αψηφά το νόμο της βαρύτητας, προσφέροντας ένα στητό, σφριγηλό και νεανικό στήθος.

 

Η ανόρθωση στήθους, γνωστή και ως ανόρθωση μαστού ή μαστοπηξία, είναι η επέμβαση εκλογής, όταν το ζητούμενο είναι η ανάπλαση της εικόνας και του σχήματος του στήθους, η καλύτερη προβολή του και φυσικά μία νέα υψηλότερη και αρμονικότερη θέση πάνω στο στέρνο της γυναίκας. Γενικά η ανόρθωση στήθους είναι η χειρουργική εκείνη τεχνική που έρχεται να αντιστρέψει τη χαλάρωση και το «κρέμασμα» που παρουσιάζει το στήθος, τόσο λόγω της βαρύτητας και του χρόνου που περνά, όσο και λόγω μεγάλων αυξομειώσεων βάρους, κυήσεων και θηλασμών. Αρκετά συχνά η ανόρθωση μαστού πραγματοποιείται συνδυαστικά είτε με αυξητική είτε με μειωτική στήθους, καθώς συνήθως οι γυναίκες προτιμούν να απολαμβάνουν ένα συνολικά τέλειο αποτέλεσμα σε ένα χειρουργικό χρόνο και με μία περίοδο αποθεραπείας. Όμως αυτό δεν είναι απόλυτο, αφού σε πολλές περιπτώσεις το μόνο που απαιτείται είναι η ανόρθωση του υπάρχοντος μαστού, χωρίς να χρειαστεί να παρέμβει ο χειρουργός στο μέγεθός του, απλώς στη βελτίωση του σχήματος και της θέσης του, όπως επίσης φυσικά και στη θέση της θηλής. Σήμερα επίσης υπάρχουν αρκετές νέες τεχνικές που και ελαχιστοποιούν τις τομές, που κάποτε ήταν αρκετά εκτεταμένες, και προσφέρουν ένα πολύ φυσικό και όμορφο αποτέλεσμα. Τέλος, υπάρχει η δυνατότητα να επιτευχθεί και ανόρθωση και αυξητική μαστού ταυτόχρονα, χρησιμοποιώντας ως ένθεμα τον ίδιο το μαστό (αυτόλογη αυξητική).

 

 

Τεχνική Ανόρθωσης Στήθους

Είναι γεγονός πως κάποτε η ανόρθωση μαστού συνοδευόταν από ιδιαίτερα εκτεταμένες τομές, κάτι που συχνά έκανε τις γυναίκες σκεπτικές και επιφυλακτικές απέναντι στο εν λόγω χειρουργείο, παρά τα ιδιαίτερα εντυπωσιακά αποτελέσματα για την εικόνα τους. Σήμερα υπάρχουν διαθέσιμες αρκετές διαφορετικές χειρουργικές τεχνικές, οι οποίες κυρίως διαχωρίζονται από τις τομές που θα πραγματοποιηθούν και τη θέση αυτών στο μαστό. Η μείωση των τομών έχει αναγάγει την επέμβαση αυτή μεταξύ των πρώτων σε ζήτηση χειρουργείων της σύγχρονης πλαστικής χειρουργικής. Η μαστοπηξία έχει ως στόχο την ανάπλαση του σχήματος του στήθους και την τοποθέτησή του, καθώς και της θηλής, σε νέα υψηλότερη θέση πάνω στο στέρνο, με αποτέλεσμα την καλύτερη προβολή του και ένα συνολικά πιο στητό και σφριγηλό μαστό. Προκειμένου να επιτύχει αυτό το αποτέλεσμα, ο πλαστικός χειρουργός πρέπει να προχωρήσει στην αναμόρφωση του στήθους, στην αφαίρεση της περίσσειας δέρματος, στην επανατοποθέτηση της θηλής και στην ανόρθωση του ίδιου του μαστού. Ανάλογα με τις ιδιαίτερες ανάγκες της κάθε ξεχωριστής περίπτωσης και κατόπιν προσεκτικής μελέτης και σχεδιασμού της επέμβασης, ο χειρουργός θα προχωρήσει στις κατάλληλες για την περίπτωση τομές, οι οποίες μπορούν να πραγματοποιηθούν γύρω από τη θηλή, κάθετα από τη θηλή και προς τα κάτω και, σε κάποιες περιπτώσεις, να συνεχίσουν και στην υπομάστια πτυχή, σχηματίζοντας ένα μικρό ανάποδο «Τ», με την τομή να ξεκινά γύρω από τη θηλή, να συνεχίζεται κάθετα κάτω από αυτήν και να ολοκληρώνεται με μία μικρή τομή στην υπομάστια πτυχή. Στην πλειονότητα βέβαια των περιπτώσεων οι τομές μπορεί να περιοριστούν σε μία τομή γύρω από τη θηλή (περιθήλαια) και σε μία κάθετη κάτω από αυτήν. Οι τομές αυτές φυσικά και γίνονται πολύ πιο απαλές με το πέρασμα των ετών, ενώ μπορούν και να σβήσουν εντελώς με την εφαρμογή ειδικών laser, καθώς και με ιατρικό τατουάζ γύρω από τη θηλή. Επίσης, ο χειρουργός μπορεί να παρέμβει και στο μέγεθος της ίδιας της θηλής, εάν αυτό απαιτείται, πριν την τοποθετήσει στη νέα της θέση. Όπως είπαμε και παραπάνω, πολύ συχνά η ανόρθωση συνδυάζεται και με αυξητική και με μειωτική μαστού, ανάλογα με τις ανάγκες της κάθε περίπτωσης, ώστε να έχουμε ένα συνολικά τέλειο και αρμονικό αποτέλεσμα. Τα τελευταία χρόνια πραγματοποιείται και η τεχνική της Αυτόλογης Αυξητικής, όπου ο ίδιος ο πτωτικός ιστός μπορεί να λειτουργήσει ως «ένθεμα» για την παράλληλη αύξηση του μεγέθους του μαστού μαζί με την ανόρθωση.

 

 

 

Ιδανικοί Υποψήφιοι Ανόρθωσης Στήθους

Η ανόρθωση στήθους απευθύνεται σε υγιείς ενήλικες γυναίκες με ρεαλιστικές προσδοκίες από την επέμβαση, όπως άλλωστε και όλα τα χειρουργεία της πλαστικής χειρουργικής. Η επέμβαση αφορά έναν σημαντικό αριθμό γυναικών, καθώς μπορεί να έχει εφαρμογή και στις γυναίκες εκείνες που εξαρχής από τη νεότητά τους παρουσίαζαν πτωτικούς μαστούς και σε αυτές που είδαν το στήθος τους να «πέφτει» στην πορεία της ζωής τους, λόγω κληρονομικότητας, βαρύτητας, χρόνου, ορμονικών αλλαγών, κυήσεων, θηλασμών, μεγάλων αυξομειώσεων βάρους κλπ. Η ιδανική αναλογία μεταξύ άνω και κάτω πόλου του στήθους είναι: 40-45% άνω πόλος (μέρος του στήθους πάνω από τη θηλή) και 55-60% κάτω πόλος (μέρος του στήθους κάτω από τη θηλή). Έτσι κάθε γυναίκα που το επιθυμεί μπορεί να διεκδικήσει αυτήν την ιδανική αναλογία. Επίσης, η ανόρθωση μαστού αποτελεί μέρος μίας αυξητικής ή μίας μειωτικής στήθους, εφόσον απαιτείται και κρίνεται απαραίτητο. Τέλος, η επέμβαση μπορεί να έχει εφαρμογή και σε γυναίκες με δυσπλασίες και ασσυμετρίες στην περιοχή του στήθους.

 

 

Σημαντικές Λεπτομέρειες Ανόρθωσης Στήθους

Πρέπει πάντα να κρατάμε κατά νου πως το καλύτερο αποτέλεσμα είναι το πιο φυσικό αποτέλεσμα και εκείνο που ταιριάζει καλύτερα με τον σωματότυπο της γυναίκας που επιθυμεί την επέμβαση. Αυτό επιτυγχάνεται μέσα από εξειδικευμένες μετρήσεις, ενδελεχή μελέτη και προσεκτικό σχεδιασμό του κάθε χειρουργείου. Γενικά η τεχνική επιλογής και οι τομές καθορίζονται από τον πλαστικό χειρουργό, ανάλογα με το βαθμό πτώσης και το μέγεθος του στήθους. Η ανόρθωση μαστού πραγματοποιείται σε οργανωμένη κλινική και ως επί το πλείστον με γενική αναισθησία, ενώ διαρκεί 2-3 ώρες. Συνήθως συστήνεται μία διανυκτέρευση στην κλινική, αλλά αυτό δεν είναι απόλυτο. Μετά το χειρουργείο χορηγείται προληπτικά αντιβιοτική αγωγή, ενώ ο όποιος πόνος ή ενόχληση αντιμετωπίζονται με απλά αναλγητικά. Μετά την επέμβαση παρουσιάζονται εκχυμώσεις και πρήξιμο στην περιοχή, τα οποία υποχωρούν σταδιακά μέσα στις επόμενες εβδομάδες. Το μούδιασμα στις θηλές και ένα μέρος του οιδήματος μπορεί να χρειαστεί μεγαλύτερο χρονικό διάστημα για να επανέλθει πλήρως. Η επιστροφή στην εργασία μπορεί να γίνει 5-7 ημέρες μετά την επέμβαση, ανάλογα πάντα με τη φύση της εργασίας. Για ένα μήνα θα πρέπει να εφαρμόζεται ο ειδικός ελαστικός στηθόδεσμος για πολύ καλή στήριξη για όλο το 24ωρο.

 

Συνδυαστικά Χειρουργεία

Η ανόρθωση στήθους συνήθως συνδυάζεται με αυξητική ή μειωτική στήθους, όπως είπαμε και παραπάνω, ενώ αποτελεί σχεδόν πάντα ένα από τα χειρουργεία του γνωστού Mommy Makeover. (εδώ μπορούμε να βάλουμε λινκ για όλα τα αναφερόμενα χειρουργεία)

 

 

ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΝΟΡΘΩΣΗΣ ΣΤΗΘΟΥΣ

Χειρουργικός Χρόνος: 2-3 ώρες

Διανυκτέρευση στην Κλινική: Πιθανώς ναι. 

Τύπος Αναισθησίας: Γενική αναισθησία.

Χρόνος Αποθεραπείας: 7-15 ημέρες, αναλόγως της τεχνικής.

Επιστροφή στην Εργασία: 5-7 ημέρες, αναλόγως πάντα της φύσεως της εργασίας.

ΚΛΕΙΣΤΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΤΩΡΑ ΚΑΙ ΚΕΡΔΙΣΤΕ 20% ΕΚΠΤΩΣΗ